De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de ondernemingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting geactualiseerd. Het nieuwe besluit bevat enkele nieuwe goedkeuringen.

Het gaat dan om:

  • de vrijstelling bij omzetting krachtens inbreng door meerdere inbrengers in een bestaande nv of bv (onderdeel 3.3);
  • de aanhoudingseis bij certificering van aandelen (onderdeel 3.8.1):

  • de voortzettingseis bij een bedrijfsfusie (onderdeel 4.1); en

  • de verkrijging van aandelen bij een splitsing (onderdeel 6.1).

Voor elke goedkeuring geldt de voorwaarde dat deze vervalt voor zover bij een toekomstige verkrijging een beroep wordt gedaan op een vermindering.

Het nieuwe besluit is een samenvoeging van de besluiten van 12 augustus 1997 (V-N 1997/3064, 19), 26 augustus 1997 (V-N 1997/3273, 21) 28 mei 1998, 7 augustus 2003 (V-N 2003/39.24), 1 maart 2007 (V-N 2007/17.28) en 10 juli 2013 (V-N 2013/36.21).

Het nieuwe besluit treedt in werking op 5 juni 2018.

[Nieuwsbron]

Focus: Focus

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 5 juni

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

  1258
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen