Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij een beleidsbesluit aankondigt over de fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis.

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer, vooruitlopend op publicatie in de Staatscourant, een beleidsbesluit gestuurd waarin hij uitvoering geeft aan deze fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Hij geeft ook nog een aantal niet eerder gecommuniceerde goedkeuringen.

Verder geeft hij een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en kondigt hij wetgeving aan die het inkomen in verband met de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) met terugwerkende kracht vrijstelt van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 1. Verschuldigdheid van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;
 2. Invorderingsrente;
 3. Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 4. Reiskostenvergoedingen in de loonheffingen;
 5. Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig;
 6. Maatregel voor om te bouwen taxi’s;
 7. Geldigheid taxatierapport motorrijtuig;
 8. Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;
 9. Btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;
 10. Btw-gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur;
 11. Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen;
 12. Vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2020, met dien verstande dat de bij het onderdeel 1 behorende goedkeuring terugwerkt tot 1 april 2020 en de bij het onderdeel 2 behorende goedkeuring terugwerkt tot 23 maart 2020.

Lees ook het Dossier Coronavirus voor de laatste ontwikkelingen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Corona

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  1430
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen