De maatregel uit het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap wordt niet beperkt tot onzakelijke leningen. Het doel van het onderhavige wetsvoorstel is namelijk niet het ontmoedigen van onzakelijke leningen, maar het tegengaan van belastinguitstel en -afstel dat zich voordoet als excessief wordt geleend van de eigen vennootschap. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (35496).

Ook acht het kabinet het niet wenselijk om een tegenbewijsmogelijkheid op te nemen. Het ontbreken van een tegenbewijsregeling heeft tot gevolg dat aanmerkelijkbelanghouders niet onbelast excessief in privé kunnen beschikken over middelen uit de vennootschap, los van het doel waarvoor deze middelen worden aangewend of onder welke voorwaarden de lening is aangegaan. Daarnaast leidt een tegenbewijsregeling tot uitvoeringscomplexiteit voor de Belastingdienst en voor extra administratieve lasten bij belastingplichtigen.

Alleen een eigenwoningschuld komt in aanmerking voor de uitzondering van de voorgestelde maatregel. Voor nieuwe eigenwoningschulden wordt ook de voorwaarde gesteld dat een recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt aan de vennootschap. Wanneer slechts voor een gedeelte van de lening het recht van hypotheek wordt verstrekt, wordt voor eenzelfde gedeelte van de lening de toepassing van de maatregel uitgezonderd. Voor bestaande eigenwoningschulden die dateren van voor 1 januari 2023 behoeft geen recht van hypotheek te zijn verstrekt aan de vennootschap. Voor nieuwe eigenwoningschulden vanaf 1 januari 2023 geldt deze eis wel.

Het kabinet verwacht dat het overgrote deel van de aanmerkelijkbelanghouders zich de komende tijd voorbereidt op de maatregel door schulden terug te brengen tot onder € 500.000. Aanmerkelijkbelanghouders hebben tot 31 december 2023 de tijd om te anticiperen op de inwerkingtreding van de wet. Het kabinet acht dit voldoende.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.14a

Wet inkomstenbelasting 2001 4.13

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 21 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  843
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen