Hof 's-Hertogenbosch beslist dat autohandelaar X bv bewust ten onrechte nihil-aangiften omzetbelasting heeft gedaan. Volgt omkering en verzwaring bewijslast. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a Wet RO).

X bv handelt in gebruikte auto's en auto-onderdelen. Over de jaren 2007 tot en met 2009 en het eerste kwartaal van 2010 zijn door X bv nihil-aangiften ingediend. Over het tweede en derde kwartaal van 2009 is door X bv omzet belast tegen het nultarief (intracommunautaire prestaties) aangegeven en in het derde kwartaal 2010 is aftrek van voorbelasting geclaimd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek worden aan X bv de in geschil zijnde naheffingsaanslagen omzetbelasting met vergrijpboetes opgelegd.

Volgens Hof 's-Hertogenbosch (V-N Vandaag 2019/771) heeft X bv over de betrokken tijdvakken nihil-aangiften gedaan, terwijl zij in al deze jaren auto's heeft verkocht. De per saldo verschuldigde omzetbelasting is ten onrecht niet voldaan. Het nultarief en de margeregeling zijn ten onrechte toegepast. Omkering en verzwaring van de bewijslast is van toepassing. Het hof vindt de schattingen van de inspecteur redelijk. X bv draagt voor de onjuistheid daarvan geen bewijs aan. De vergrijpboetes, reeds verminderd door de rechtbank vanwege overschrijding van de redelijke termijn, zijn passend en geboden. De naheffingsaanslag over de periode 2007 tot en met 2009 en de bijbehorende boete worden wel verminderd overeenkomstig een nader standpunt van de inspecteur op de zitting. Verder is het hoger beroep van X ongegrond.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a Wet RO).

Lees ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Wet op de omzetbelasting 1968 28b

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 7 juli

  448
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen