Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X in weerwil van de officiële tenaamstelling bij het Handelsregister de werkelijke ondernemer is. Afnemers en opdrachtgevers wijzen namelijk unaniem hem aan als het aanspreekpunt van de onderneming.

X en Y wonen sinds 1986 samen en hebben twee kinderen. Y heeft een eenmanszaak die vanaf 2008 staat ingeschreven in het Handelsregister. De werkzaamheden bestaan uit onderzoek, analyse en productie van biotechnologische producten. In 2016 wordt de inschrijving ambtshalve doorgehaald wegens de opheffing van de onderneming. Begin 2017 start de inspecteur een boekenonderzoek. X richt medio 2017 een bv op, die voedingssupplementen, cosmetica en agrarische meststoffen ontwikkelt en produceert. De relatie van X en Y is in dat jaar geëindigd. Sinds 2021 staan X en Y niet meer op hetzelfde adres ingeschreven. De inspecteur stelt na het boekenonderzoek dat X eigenaar van de eenmanszaak was en dat die door hem in de bv is ingebracht. De aanslagen ten name van Y zijn inmiddels vernietigd (zie V-N 2022/23.16).

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X in weerwil van de officiële tenaamstelling bij het Handelsregister de werkelijke ondernemer is. Afnemers en opdrachtgevers wijzen namelijk unaniem hem aan als het aanspreekpunt van de onderneming. Y bracht naar eigen zeggen soms alleen wat pakjes rond. De 50% vergrijpboeten van in totaal € 112.693 zijn in beginsel passend en geboden. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn worden ze gematigd met 20% (2014) en 15% (2015 en 2016). De verzuimboeten van 2014 en 2015 worden vernietigd, omdat die voor hetzelfde feit – het opzettelijk geen aangifte doen – zijn opgelegd. Vanwege het stelselmatig verzuim is de maximale boete voor 2017 van € 5278 passend en geboden. Wegens de lichte overschrijding van de redelijke termijn volgt ambtshalve een matiging van 5%.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.5

NB: Deze zaak hangt samen met een btw-zaak

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 10 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  1140
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen