Het pakket Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag wordt ingediend bij de Tweede Kamer, bestaat naar verwachting uit zes wetsvoorstellen. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

Naast het Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 gaat het om het wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen. Ook worden ingediend: wetsvoorstel verlaging verhuurderheffing, wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen en het wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane.

In de zomer 2021 komt het wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel. Tevens staan in de planning het wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 en het wetsvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen.

In het Belastingplan 2022 zijn onder andere de volgende maatregelen opgenomen: Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling i.v.m. de steunpakketten vanwege COVID-19; Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten; Fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken; Temporele beperking verrekening voorheffingen met de VPB (Sofina); Wijziging bijzondere situatie toekenning IACK bij buitenlands belastingplichtigen.

In het Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 zijn onder andere opgenomen: Wijzigingen eigenwoningregeling bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners alsmede bij overlijden van een van de partners; Herstel technische omissies van de Wet aanpassing box 3; Vereenvoudigen aanvraagsystematiek WBSO; Introductie rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór verkrijging, maar nadat de koop niet meer ontbonden kan worden bij het hoofdverblijfcriterium in de overdrachtsbelasting; Herformuleren antimisbruikbepaling woningwaardegrens startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting; Vereenvoudiging éénloketsysteem in de BTW-wetgeving voor e-commerce.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Editie: 29 juni

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

Dossiers: Prinsjesdag 2021

  1443
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen