De Staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing voor het jaar 2020 aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dat ook voor bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslagen IB over 2017, 2018 en 2019.

Het bezwaar moet de volgende rechtsvraag bevatten: is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2020, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met art. 1 EP EVRM, zonder dat de schending van de ‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld, of met het discriminatieverbod van art. 14 EVRM?

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de vermogensrendementsheffing in 2020 en willen deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure 2020, moeten individueel en tijdig bezwaar maken tegen de aanslag IB/PVV 2020.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25c

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 26 maart

Carrousel: Carrousel

  1018
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen