Lidstaten hebben de mogelijkheid de termijnen voor het melden van potentieel agressieve internationale fiscale constructies (DAC6) uit te stellen in verband met de COVID-19 pandemie. De wijzigingsrichtlijn waarin deze uitstelmogelijkheid is opgenomen, is nu gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De wijzigingsrichtlijn treedt in werking op 27 juni 2020.

Lidstaten kunnen nodige maatregelen nemen om intermediairs en relevante belastingplichtigen in staat te stellen uiterlijk op 28 februari 2021 inlichtingen te verstrekken over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020.

Inmiddels maken het Verenigd Koninkrijk en België al gebruik van de uitstelmogelijkheid.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 29 juni

Dossiers: Corona

  222
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen