Advocaat-generaal Bobek concludeert dat Roemenië in strijd met het EU-recht handelt door niet toe te staan dat Terracult haar facturen corrigeert, alleen maar omdat naar aanleiding van een belastingcontrole reeds een definitief geworden aanslag is opgelegd.

De Roemeense Belastingdienst stelt vast dat SC Terracult SRL ten onrechte de BTW-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen heeft toegepast op de levering van een partij koolzaad aan het Duitse Almos Alfons Mosel Handels GmbH. Terracult kan namelijk geen bewijs overleggen waaruit blijkt dat de goederen het grondgebied van Roemenië hebben verlaten. In verband hiermee wordt een BTW-aanslag aan Terracult opgelegd. Almos komt er vervolgens achter dat abusievelijk het Duitse fiscale identificatienummer van Almos is gebruikt en verzoekt Terracult om facturering met de identificatiegegevens van haar fiscaal vertegenwoordiger in Roemenië. Terracult corrigeert vervolgens de facturen en past daarbij de verleggingsregeling toe. Volgens de Roemeense Belastingdienst kan Terracult deze BTW niet in aftrek brengen, omdat naar aanleiding van een belastingcontrole reeds een definitief geworden aanslag is opgelegd. Dat op grond van nieuwe informatie de verleggingsregeling moet worden toegepast, is volgens de Roemeense Belastingdienst niet van belang. De Roemeense rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Advocaat-generaal Bobek concludeert dat Roemenië in strijd met het EU-recht handelt door niet toe te staan dat Terracult haar facturen corrigeert, alleen maar omdat naar aanleiding van een belastingcontrole reeds een definitief geworden aanslag is opgelegd. Wel is daarbij van belang dat na het opleggen van de belastingaanslag aanvullende inlichtingen zijn ontdekt die aanleiding zouden geven tot toepassing van de verleggingsregeling. Verder kan herziening van de belasting en teruggaaf van door de leverancier onverschuldigd betaalde belasting alleen maar worden geweigerd bij kwade trouw, rechtsmisbruik of belastingfraude.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 2 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  400
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen