Hof Den Haag oordeelt dat een vrijgestelde muziekvereniging recht heeft op teruggaaf van omzetbelasting op gekochte zonnepanelen doordat deze voor belaste prestaties worden gebruikt.

X, een vrijgestelde muziekvereniging, dient in 2016 een teruggaafverzoek omzetbelasting in wegens de aankoop van zonnepanelen. X levert 75% van de opgewekte stroom aan een energiemaatschappij. In geschil is of X het verzoek tijdig heeft ingediend en of de energiebelasting behoort tot de maatstaf van heffing.

Hof Den Haag herhaalt de gronden van de rechtbank en concludeert dat de inspecteur de teruggaaf ten onrechte weigert. X diende het verzoek tot teruggaaf tijdig in door de voorbelasting op deze aanloopperiode te vervatten in de aangifte van de eerste belaste prestatie. Als maatstaf van heffing geldt de vergoeding exclusief energiebelasting. Het hoger beroep van de inspecteur is ongegrond.

Lees ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 2 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  668
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen