Staatssecretaris Snel van Financiën is geen voorstander van de suggestie om bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen aan een ANBI geen vervreemding in aanmerking te nemen. Hieraan kleven te veel complicaties. Dat antwoordt Snel op vragen vanuit de Eerste Kamer over zijn brief van 28 maart 2019 (V-N 2019/18.4) over de stand van zaken bij de uitwerking van verbeteropties voor giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling.

Ook een aanpassing van de giftenaftrek in de VPB acht Snel niet nodig. Giften die zijn ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder kwalificeren als middellijke uitdeling (V-N 2016/67.9). In de brief van 28 maart 2019 is geen aandacht besteed aan de periodieke gift en het onzekerheidsvereiste. Hierover vindt nog overleg plaats. De uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant (V-N 2015/55.11) over het onzekerheidsvereiste is geheel in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Over de anti-oppoteis ofwel bestedingscriterium merkt Snel op dat dit een open norm is. 

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Bronbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 29 november

  461
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen