De Hoge Raad oordeelt dat SKA geen ANBI is. Beslissend is namelijk of met de tariefstelling voor de verleende diensten wordt gestreefd naar het behalen van exploitatieoverschotten.

Belanghebbende, Scientology Kerk Amsterdam (SKA), dient een aanvraag in om als ANBI te worden aangemerkt. Hof Amsterdam oordeelt dat SKA uitsluitend kerkelijke activiteiten verricht en dat zij een ANBI is. De staatssecretaris gaat in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat het hof in zijn uitspraak geen beslissing heeft gegeven over de vraag of met het totaal van de werkzaamheden van SKA het algemeen belang minstens in gelijke mate wordt gediend als particuliere belangen. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Den Haag. Hof Den Haag oordeelt dat SKA niet aantoont dat zij voldoet aan de voorwaarden om als ANBI te kunnen worden aangemerkt. Volgens het hof zijn de prijzen van de door SKA aangeboden auditing en trainingen van commerciële aard. SKA streeft volgens het hof namelijk bewust naar het behalen van overschotten ter aanwending voor instandhouding van haarzelf, en heeft ook exploitatieoverschotten behaald, waardoor een betrekkelijk aanzienlijk vermogen is ontstaan. De inspecteur heeft SKA terecht niet als ANBI aangemerkt. SKA gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat SKA geen ANBI is. Volgens de Hoge Raad heeft het hof namelijk terecht, gezien het oordeel dat de tarieven voor auditing en trainingen commercieel van aard zijn, daaraan de conclusie verbonden dat met die activiteiten het algemeen belang niet minstens in gelijke mate als particuliere belangen wordt gediend. De Hoge Raad merkt hierbij op dat beslissend voor de beantwoording van de vraag, of activiteiten worden verricht tegen tarieven die commercieel van aard zijn, is of met de tariefstelling wordt gestreefd naar het behalen van exploitatieoverschotten. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.33

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hoge Raad

Editie: 28 november

0

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen