Hof Den Haag oordeelt dat het geschrift dat X in de bezwaarfase heeft ingebracht zo summier is dat dit niet aangemerkt kan worden als een taxatierapport.

X komt in bezwaar tegen de WOZ-waarde 2018 van zijn woning die is vastgesteld op € 360.000. In bezwaar verlaagt de heffingsambtenaar de waarde naar € 337.000. Voor de kosten van een door X ingebracht taxatierapport kent de heffingsambtenaar X een kostenvergoeding toe van € 32,07 inclusief btw (tijdsbesteding van 0,5 uur * € 53 vermeerderd met 21% btw). Rechtbank Den Haag verhoogt de kostenvergoeding voor het taxatierapport tot € 128,26, op basis van een tijdsbesteding van 2 uur.

Hof Den Haag oordeelt dat het geschrift dat X in de bezwaarfase heeft ingebracht zo summier is dat dit niet aangemerkt kan worden als een taxatierapport. Het hof volgt het standpunt van de heffingsambtenaar dat het geschrift niet meer is dan een niet-onderbouwde stelling over de waarde. Nog afgezien van het feit dat een waarde van € 270.000 tegen de achtergrond van het geheel van waarderingsgegevens niet serieus kan worden genomen. Het hof oordeelt dat de rechtbank ten onrechte de kostenvergoeding voor het taxatierapport heeft verhoogd. Het hoger beroep van de heffingsambtenaar is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Bronbelasting

Editie: 27 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  73
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen