Hof Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. De loonadministratie van X bv over de maand december 2012 voldoet niet aan de daaraan op grond van art. 52 AWR te stellen eisen.

X bv exploiteert een horecaonderneming. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur vast dat niet alle noodzakelijke administratieve vastleggingen zijn bewaard en geeft hij een informatiebeschikking af, waarbij is vastgesteld dat de loonadministratie niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. X bv is het hier niet mee eens.

Hof Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. De loonadministratie van X bv over de maand december 2012 voldoet niet aan de daaraan op grond van art. 52 AWR te stellen eisen. Nu X bv niet heeft voldaan aan haar administratie- en bewaarplicht en sprake is van ernstige gebreken, rechtvaardigt dit toepassing van de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast. Het hof acht hierbij onder ander van belang dat met X bv is afgesproken dat de werkroosters bewaard moesten worden, hetgeen niet is gebeurd. Verder is niet geregistreerd welk personeelslid welke magneetkaart en welke portemonnee op een bepaalde dag tot zijn beschikking had. Ook heeft X bv niet gereageerd op een verzoek van de inspecteur om ontbrekende bescheiden te verstrekken. Niet van belang is dat ten tijde van het geven van de informatiebeschikking de administratie over 2011 nog niet in detail was gecontroleerd. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Rubriek: Bronbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 13 januari

Instantie: Hof Den Haag

  759
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen