A-G Ettema is van mening dat de BTW-richtlijn terecht een inbreuk maakt op de vrijheid van vestiging. De samenhang van het belastingstelsel dan wel de fiscale soevereiniteit zijn daartoe voldoende rechtvaardigingen.

X c.s. is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Zij is gevestigd in Nederland en verricht voornamelijk verzekeringsdiensten. X is onderdeel van een grensoverschrijdend concern met een Duitse moedervennootschap. De moeder berekent kosten door aan X, die daarover verlegde BTW op aangifte heeft voldaan. Volgens X wordt zij door de territoriale begrenzing van de fiscale eenheid geconfronteerd met een belastingheffing die er anders niet was geweest. Hof Den Haag stelt X in het ongelijk. In het arrest-Danske Bank (V-N 2021/13.15) stelt het Hof van Justitie EU expliciet dat een lidstaat buiten het eigen grondgebied gevestigde personen niet tot een fiscale eenheid mag rekenen. X gaat in cassatie en stelt dat zij niet een grensoverschrijdende fiscale eenheid wil vormen, maar slechts een specifiek voordeel van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime wil verkrijgen in een grensoverschrijdende situatie (per-elementbenadering).

Advocaat-Generaal Ettema is van mening dat de BTW-richtlijn terecht een inbreuk maakt op de vrijheid van vestiging. De samenhang van het belastingstelsel dan wel de fiscale soevereiniteit zijn daartoe voldoende rechtvaardigingen. Het voordeel dat X wenst te verkrijgen, houdt specifiek verband met de regeling van de fiscale eenheid. Een beroep op de per-elementbenadering is in een dergelijk geval niet mogelijk. X gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting. Haar beroep op de per-elementbenadering strekt er in wezen toe dat de territoriale begrenzing in de BTW-richtlijn in specifieke gevallen buiten werking wordt gesteld. De A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep van X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 49

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 28 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

457

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen