De Tweede Kamer wil dat de regering zich in Europees en OESO-verband constructief opstelt bij de uitwerking van voorstellen voor minimale belastingen die grote multinationale ondernemingen zouden moeten betalen. Een motie van die strekking is op 23 april 2019 aangenomen.

De motie is ingediend bij het debat over belastingontwijking.

Binnen de OESO wordt een debat gevoerd over belastingen voor multinationals in een digitaliserende economie. Hierbij is geconstateerd dat grote multinationals nog steeds effectief weinig belasting betalen. De OESO denkt na over voorstellen om landen de mogelijkheid te geven om extra belasting te heffen in geval bedrijven elders effectief niet of nauwelijks belasting betalen. Volgens de Kamer is internationale samenwerking van groot belang om belastingontwijking tegen te gaan.

De motie is ingediend door de leden Snels (GL), Nijboer (PvdA) en Leijten (SP).

Gisteren werd bekend dat een omstreden deal van Shell met de Belastingdienst de schatkist vorig jaar 893 miljoen euro kostte. Staatssecretaris Snel van Financiën antwoordde op Kamervragen dat er geen ruling tot stand komt indien het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting de enige of doorslaggevende reden is voor de rechtshandeling.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Europees belastingrecht

Carrousel: Carrousel

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Focus: Focus

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 24 april

  541
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen