Het kabinet heeft voor 2022 een bedrag van € 500 miljoen ter beschikking gesteld voor bedrijven door met name een verlaging van de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit. De Tweede Kamer wil nu echter de voor het MKB bedoelde middelen in het compensatiepakket in lijn met de motie-Hermans herverdelen, zodat het MKB met een hoger energieverbruik ook wordt tegemoetgekomen. De Tweede Kamer heeft een motie van die strekking op 2 november 2021 aangenomen.

De Kamer roept de regering op met een nota van wijziging hiertoe te komen.

Met de motie-Hermans (V-N 2021/41.20) vroeg de Kamer om huishoudens en het MKB tegemoet te komen in hun energierekening en om elektrificatie te bevorderen door met structureel € 500 miljoen de lasten te verlichten. Dat moet gebeuren door de belastingvermindering energiebelasting te verhogen en de eerste, tweede en derde schijf op elektriciteit te verlagen. Het kabinet heeft een deel van dit structurele bedrag “netto contant” gemaakt.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen

Editie: 3 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

Dossiers: Prinsjesdag 2021

  525
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen