De Tweede Kamer heeft op 8 juli 2021 acht moties aangenomen na het tweeminutendebat over belastingen. Vijf moties gaan over box 3. Andere moties gaan over de levensloopregeling, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de nieuwe mondiale belastingregels.

De Kamer verzoekt de regering om voor de groep mensen met een levensloopregeling een eenmalige en laatste overgangsoplossing te verkennen. Deze groep wordt eind 2021 met een eenmalige hoge "uitkering" geconfronteerd, met mogelijke gevolgen voor toeslagen en belastingprogressie.

Met betrekking tot de Wet DBA wil men voor 1 oktober 2021 (einde handhavingsmoratorium) uitwerken hoe knelpunten in de uitvoering van deze wet aan te pakken, zodat geleidelijk stappen kunnen worden gezet richting het uitoefenen van regulier toezicht.

Over het akkoord dat is gesloten over een herziening van het wereldwijde belastingsysteem wil men in de Nederlandse diplomatieke inzet geen uitzonderingen.

De Tweede Kamer wenst nog altijd een heffing in box 3 naar werkelijk rendement. Nog in 2021 zou het kabinet een contourennota op moeten stellen voor de vormgeving van een heffing op werkelijk rendement, zodat een nieuw kabinet deze contouren in 2022 kan omzetten in een voorstel van wet. In afwachting van een nieuwe definitieve regeling op basis van heffing op reëel rendement, moeten er tussentijdse oplossingen voor spaargeld binnen box 3 worden verkend.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 12 juli

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen