Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft vragen van het Tweede Kamerlid Sneller (D66) beantwoord over het NRC-artikel: “Zo. Nu eerst een belastingvoordeel. Hoe de Bavaria-familie het uitstekend voor zichzelf regelde”.

De staatssecretaris is niet van mening dat uit de evaluatie van het CPB blijkt dat in 75% van de gevallen waarin de BOR wordt toegepast, dit niet nodig is omdat er voldoende middelen beschikbaar zijn om aan de belastingverplichtingen te voldoen. Evenmin deelt hij de mening dat voor de resterende 25% er betalingsregelingen bestaan die in vrijwel alle gevallen uitkomst kunnen bieden. Het gehanteerde gemiddelde uit het evaluatierapport van het CPB kan vertekenend zijn, volgens de staatssecretaris. Of er voldoende beschikbare vrije financiële middelen zijn, is afhankelijk van de omvang van het verkregen ondernemingsvermogen. Tot slot kan er een verschil van opvatting zijn over wat als beschikbare vrije financiële middelen kwalificeert.

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 35b

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 8 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1223

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen