Rechtbank Noord-Holland overweegt dat verduisterde gelden een belastbare bron van inkomen vormen en als ROW moeten worden aangemerkt.

X is gokverslaafd. Uit onderzoek van de inspecteur bij betaalproviders blijkt dat hij naast loon ook grote bedragen van buitenlandse vennootschappen die zijn gelieerd aan zijn werkgever ontvangt. X kan de herkomst van deze geldbedragen niet verantwoorden en wordt in 2021 veroordeeld voor een onrechtmatige daad en terugbetaling. De inspecteur maakt een schatting van het te corrigeren inkomen en legt navorderingsaanslagen op. De verduisterde bedragen worden als ROW aangemerkt. In geschil is of de verduisterde gelden een belastbare bron van inkomen vormen en of in dat verband de navorderingsaanslagen juist zijn vastgesteld.

De rechtbank overweegt dat er uit de jurisprudentie drie voorwaarden voor een bron van inkomen bestaan en dat de verduistering door X hieraan voldoet. De rechtbank overweegt ook dat, nu er sprake is van een belastbare bron van inkomen, X niet de vereiste aangifte heeft gedaan waardoor er sprake is van omkering van de bewijslast. Verder is de rechtbank van oordeel dat de inspecteur de schatting nauwkeurig onderbouwd heeft en dat X onvoldoende heeft aangevoerd om het standpunt van de inspecteur te weerleggen. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 17 januari

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Inkomstenbelasting

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  812
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen