Hof Den Haag oordeelt dat de fiscale eenheid BTW tussen X en de vof met terugwerkende kracht is ontstaan op 1 september 2014 zonder dat daarvoor een beschikking is afgegeven. Vanaf dat moment voldoen X en de vof aan de verwevenheidsvereisten.

Sinds 1 maart 2011 is X een fiscale eenheid BTW, bestaande uit twee bv’s. X exploiteert een apotheek/drogisterij. Op 1 september 2014 brengt X de apotheek/drogisterij in een vof in. X is vennoot van de vof. X verhuurt een pand deels BTW-vrijgesteld aan een huisartsenpraktijk en deels BTW-belast aan de vof. X reikt geen facturen uit voor deze BTW-belaste verhuur. De huurovereenkomst is uitsluitend op verzoek van de KvK opgesteld ter bevestiging van het vestigingsadres van de vof. Ook is ongevraagd een BTW-nummer toegekend en zijn BTW-aangiften uitgereikt aan de vof. X boekt de huurbetalingen van de vof geautomatiseerd met een onjuiste BTW-code in de administratie. Daarom heeft X ten onrechte BTW op aangifte voldaan. Vanwege de automatiseringsfout brengt de vof de BTW wegens die verhuur in aftrek in haar BTW-aangifte. In verband met een uitbreiding van het pand, brengt X 100% van de BTW op de verbouwingskosten in aftrek. De huisartsenpraktijk en de vof maken allebei gedeeltelijk gebruik van de nieuwe aanbouw. X heeft suppletieaangiften ingediend om de onjuiste BTW-aangiften te herstellen.

Hof Den Haag oordeelt dat de vof deel kan uitmaken van de fiscale eenheid BTW zonder dat daarvoor een beschikking is gegeven. De fiscale eenheid BTW ontstaat op het moment dat aan alle verwevenheidseisen is voldaan. X handelt bij de verhuur van het pand aan de vof alsof sprake is van een fiscale eenheid BTW, omdat X geen facturen uitreikt aan de vof en geen BTW in rekening brengt aan de vof. Dat dit als gevolg van automatiseringsfouten niet als zodanig aan de inspecteur is gepresenteerd, maakt geen verschil.

Omdat de nieuwe aanbouw is verdeeld in kamers die of uitsluitend door de huisartsenpraktijk of uitsluitend door de apotheek worden gehuurd en gebruikt, moet de aftrek van voorbelasting worden gesplitst op basis van het werkelijke gebruik van de aanbouw. Daarom is 52% van de btw op de kosten van de nieuwe aanbouw aftrekbaar.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 11

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 26 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  418
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen