Hof Den Haag wijst de grieven van X tegen de naheffingsaanslagen parkeerbelasting af.

Belanghebbende, X, is het niet eens met de naheffingsaanslagen parkeerbelasting die de gemeente Rijswijk oplegt. Rechtbank Den Haag verklaart het beroep ongegrond. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag wijst de grieven van X tegen de naheffingsaanslagen parkeerbelasting af. De heffingsambtenaar maakt aannemelijk dat de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd. Als X aan zijn onderzoeksplicht had voldaan, was het duidelijk geworden dat hij parkeerbelasting verschuldigd was. Verder oordeelt het hof dat de heffingsambtenaar in de bezwaarfase terecht heeft afgezien van het horen, aangezien X daar niet om heeft verzocht. Ook de grief dat X in zijn processuele belangen is geschaad slaagt niet. Het hoger beroep is dan ook ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Algemene wet bestuursrecht 3:27

Algemene wet bestuursrecht 8:25

Algemene wet bestuursrecht 7:3

Gemeentewet 231

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 17 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen