Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat het belang van X bij aanhouding niet opweegt tegen het algemene belang van een tijdige en doelmatige afdoening van deze zaak. Ook voor 2015 en 2016 is nog steeds van belang wat er met het KB Lux saldo in 1994 van ruim € 590.000 is gebeurd.

Aan X zijn in het kader van het Rekeningproject diverse navorderingsaanslagen opgelegd, waarvan de meeste zijn vernietigd. Door de strafrechter is X is vrijgesproken van het opzettelijk onjuist aangiften doen. X ontkent nog steeds in 1994 rekeninghouder bij KB Lux te zijn geweest met een saldo van ruim € 590.000, ondanks dat Hof Amsterdam (28 april 2016, 15/00506, V-N Vandaag 2016/2453 en 15/00529, V-N Vandaag 2016/2456) dit wel aannemelijk acht. In geschil is thans of voor 2015 en 2016 terecht een informatiebeschikking is gegeven. Rechtbank Noord-Holland stelt de inspecteur in het gelijk. In hoger beroep stelt X dat een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is gestart (58403/17) en daarom wordt primair verzocht om aanhouding van de zaak.

Hof Amsterdam oordeelt dat het belang van X bij aanhouding niet opweegt tegen het algemene belang van een tijdige en doelmatige afdoening van deze zaak. Hiertoe wordt meegewogen dat slechts in geschil is of de informatiebeschikking terecht is. Het saldo van de rekeningen was in 1994 aanzienlijk. Een dergelijk saldo verdwijnt – in de regel – niet snel. Ook voor 2015 en 2016 is dus nog steeds van belang wat er met dat saldo is gebeurd. Het maakt niet uit dat in 2017 ter zake van X geen inlichtingen zijn ontvangen uit Luxemburg. Het betreffende Nederlandse inlichtingenverzoek was namelijk beperkt tot de belastingplichtigen tegen wie ook een civiele procedure loopt. Het beroep van X is ongegrond.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 17 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen