Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging aan bij het wetsvoorstel Wet banenafspraak (V-N 2023/51.5).

Met de nota wijziging komen mensen met vergelijkbare kenmerken als de huidige doelgroep banenafspraak in aanmerking voor dezelfde ondersteuning. De doelgroep wordt verbreed met mensen in de Wajong die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en werken bij reguliere werkgevers en mensen in de WIA die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

In een apart wetsvoorstel wordt gewerkt aan de toegang tot de banenafspraak voor mensen in de WIA die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen én mensen in de WW die vergelijkbare kenmerken hebben als mensen in de banenafspraak. Aan de loonkostensubsidie voor mensen in de WIA wordt ook gewerkt.

Wetsartikelen:

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 24 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

148

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen