Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat niet wordt voldaan aan de inkrimpingstoets en dat de verliezen niet verrekenbaar zijn. De werkzaamheden van X bv zijn direct voorafgaand aan de aandeelhouderswijzing ingekrompen tot 25,70%.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat niet wordt voldaan aan de inkrimpingstoets en dat de verliezen niet verrekenbaar zijn. Aan de hand van een vergelijking van de voorraad paarden en de omzet concludeert het hof dat de werkzaamheden van X bv direct voorafgaand aan de aandeelhouderswijzing zijn ingekrompen tot 25,70% ten opzichte van het eerste volledige boekjaar 2006. Dit is minder dan 30%. Beoordeling van de voornemenstoets is dan niet meer nodig. Wel onderzoekt het hof nog of de winsten die na de aandeelhouderswisseling zijn gerealiseerd, zijn toe te rekenen aan werkzaamheden die reeds aanwezig waren direct voorafgaand aan de aandeelhouderswisseling. Volgens het hof is dat niet het geval omdat het Q vrijstond om de op dat moment aanwezige 88 paarden te verkopen. De voorraad paarden is uiteindelijk ook verkocht aan Q en X bv heeft met een nieuwe voorraad paarden winsten behaald. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Lees ook het thema Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 20a

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 24 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

499

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen