Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de oprichting van STE als Luxemburgse vennootschap tot gevolg heeft dat de beheershandelingen van STE aan het Luxemburgse recht worden onderworpen. Niet van belang is dat zij haar belangrijkste activiteit, de exploitatie van een Italiaans kasteel, in Italië verricht.

Het Italiaanse Agricola Torcrescenza Srl bezit een kasteel. In 2004 wijzigt zij haar naam en verplaatst haar statutaire zetel naar Luxemburg. Vervolgens wordt deze vennootschap omgevormd tot een Luxemburgse vennootschap, STE Sàrl. In 2012 wordt het kasteel uiteindelijk door de algemeen gevolmachtigde van STE overgedragen aan Edil Work 2. STE is het niet eens met de overdracht en stelt daarbij dat de bevoegdheidstoekenning naar Italiaans recht aan de algemeen gevolmachtigde onrechtmatig is, omdat STE haar belangrijkste activiteit in Italië bleef verrichten. De Italiaanse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de oprichting van STE als Luxemburgse vennootschap tot gevolg heeft dat de beheershandelingen van STE aan het Luxemburgse recht worden onderworpen. Niet van belang is dat zij haar belangrijkste activiteit, de exploitatie van een Italiaans kasteel, in Italië verricht. Italië handelt dan in strijd met de vrijheid van vestiging door het Italiaans recht toe te passen op de beheershandelingen van STE.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 24 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

220

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen