Advocaat-generaal Hogan concludeert dat WTL ‘een als zodanig handelende belastingplichtige’ in de zin van art. 44 Btw-richtlijn is. WTL neemt namelijk uitsluitend met het oog op de aankoop en verkoop van aandelen in het kader van het beheer van het vermogen van een caritatieve trust beleggingsbeheersdiensten af van een persoon buiten de EU.

Wellcome Trust Ltd kent voor medisch onderzoek toelagen toe en ontvangt inkomsten uit haar beleggingen. Verder verricht zij ook een aantal relatief kleine activiteiten, waaronder verkoop, catering en verhuur van onroerend goed waartoe zij voor BTW-doeleinden is geregistreerd. In verband met deze beleggingen maakt WTL gebruik van de diensten van beleggingsbeheerders zowel van binnen als van buiten de EU. Omdat naar de mening van WTL het Verenigd Koninkrijk de plaats van de dienst is, draagt zij vanaf 2010, in het kader van de verleggingsregeling, BTW af over de betrokken diensten. WTL is van mening dat zij teveel BTW heeft afgedragen en stelt zich daarbij op het standpunt dat zij weliswaar een belastingplichtige is in de zin van de art. 2 en 9 Btw‑richtlijn, maar niet ‘een als zodanig handelende belastingplichtige’ in de zin van art. 44 Btw-richtlijn, wanneer zij zich inlaat met beleggingsactiviteiten. De Britse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Hogan concludeert dat WTL moet worden aangemerkt als ‘een als zodanig handelende belastingplichtige’ in de zin van art. 44 Btw-richtlijn. WTL neemt namelijk uitsluitend met het oog op de aankoop en verkoop van aandelen en andere effecten in het kader van het beheer van het vermogen van een caritatieve trust beleggingsbeheersdiensten af van een persoon buiten de EU.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 29 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  260
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen