Het bij de Tweede Kamer aanhangige initiatiefwetsvoorstel dat de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) beoogt (V-N 2017/13.24), is opnieuw ingediend naar aanleiding van het advies van de Raad van State.

De initiatiefnemers reageren op de kritiek van de Raad van State dat het CAHR een belangrijke overlap kent met het in voorbereiding zijnde register van uiteindelijk begunstigden (UBO-register). Volgens de initiatiefnemers heeft het CAHR op meerdere punten een duidelijke meerwaarde ten opzichte van het UBO-register. Zo berust het CAHR op notariële akten, hetgeen betrouwbaarder is dan informatie aangeleverd door de UBO’s zelf. Ook gaat het CAHR informatie bevatten van alle aandeelhouders, ook die met een belang van 25% of minder.

Het CAHR verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en Wwft-instellingen. Het moet hierdoor zicht geven op wie schuil gaan achter vennootschappen, en moet hierdoor een bijdrage leveren aan de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen en bijdragen aan rechtszekerheid in het rechtsverkeer.

Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend door de leden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Civiel recht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 25 september

0

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen