Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het bedrag van de in de Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling aangepast en de forfaitaire rendementspercentages in de Wet rechtsherstel box 3 vastgesteld.

Het bedrag van de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling moet iedere vijf kalenderjaren startend per 1 januari 2018 worden geïndexeerd. Het bedrag van de doelmatigheidsvrijstelling is abusievelijk nog niet geïndexeerd per 1 januari 2023. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft nu met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 de vereiste indexatie van het bedrag van de doelmatigheidsvrijstelling per 1 januari 2023 verhoogd naar € 23,5 miljard.

Verder heeft de staatssecretaris de te hanteren forfaits van de Wet rechtsherstel box 3 voor het belastingjaar 2022 vastgelegd. Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen in box 3 onderverdeeld in drie categorieën. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieën wordt het rendement over het vermogen forfaitair bepaald. Voor elke vermogenscategorie geldt een eigen forfaitair rendementspercentage. Op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet rechtsherstel box 3 worden de forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden voor het kalenderjaar 2022 na afloop van het kalenderjaar 2022 vastgesteld. Dit heeft de bewindsman nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 bewerkstelligd. Het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden voor het kalenderjaar 2022 bedraagt 0,00%. Het forfaitaire rendementspercentage voor schulden voor het kalenderjaar 2022 bedraagt 2,28%.

Lees ook de dossierpagina Rechtherstel.

Wetsartikelen:

Wet rechtsherstel box 3 4

Wet rechtsherstel box 3 3

Wet bankenbelasting 12

Wet bankenbelasting 9

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Bankenbelasting

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 maart

Carrousel: Carrousel

72

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen