Hof Arnhem-Leeuwarden verenigt zich met de beslissing van Rechtbank Gelderland om de WOZ-waarden van de onroerende zaak te verlagen tot de grondwaarde.

Belanghebbende, X, is eigenaar en gebruiker van een vrijstaande woning uit 1990. De woning vertoont bouwtechnische gebreken veroorzaakt door plaatsing van een grote aanbouw in 2000. Rechtbank Gelderland verlaagt de WOZ-waarden over de jaren 2015 en 2016 naar de grondwaarde.

Hof Arnhem-Leeuwarden verenigt zich met de beslissing van Rechtbank Gelderland om de WOZ-waarden van de onroerende zaak te verlagen tot de grondwaarde. Het hof ziet geen aanleiding om ook nog de sloopkosten in mindering te brengen. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat de beste koper de opstal zou willen slopen en niet meer dan de grondwaarde verminderd met de sloopkosten zou willen betalen. Uit het feit dat X nog geregeld in de woning verblijft, leidt het hof af dat de woning nog in enige mate bruikbaar is. Dat sloop uitblijft vanwege een verbod van de hypotheekhouder, doet daaraan niet af. Het hof verhoogt wel de proceskostenvergoeding voor deskundigenbijstand tot € 2308,68. Gelet op de complexiteit heeft de heffingsambtenaar ingestemd met een vergoeding voor twee taxatierapporten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 6 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  448
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen