Hof Amsterdam oordeelt na verwijzing dat X verplicht verzekerd is voor de Zvw. X geniet namelijk als beoefenaar van een zelfstandig beroep (nog steeds) winst uit onderneming uit zijn Nederlandse aangifte- en adviespraktijk. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Aan X is voor het jaar 2014 een aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw opgelegd. X stelt dat hij niet in Nederland woont maar in Thailand en dat hij dan ook niet verplicht verzekerd is voor de Zvw. In hoger beroep is in geschil of X in het jaar 2014 verplicht verzekerd is op grond van de Zvw. Hof Den Haag beslist dat uit de beschikbare gegevens blijkt dat X in Nederland en niet in Thailand woonde. X gaat in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn uitspraak ontoereikend heeft gemotiveerd en verwijst de zaak naar Hof Amsterdam.

Hof Amsterdam (V-N 2020/34.1.3) oordeelt na verwijzing dat X verplicht verzekerd is voor de Zvw. Volgens het hof geniet X namelijk als beoefenaar van een zelfstandig beroep (nog steeds) winst uit onderneming uit zijn Nederlandse aangifte- en adviespraktijk. X heeft zijn adviespraktijk weliswaar in 2010 verkocht, maar hij heeft daarna nog steeds enkele trouwe cliënten bediend. De verkoop van een groot deel van het cliëntenbestand maakt dan niet dat het karakter van de inkomsten verandert. Ook is niet van belang dat X nog slechts 20 cliënten bediende en de omzet slechts € 14.000 bedroeg. Omdat X verplicht verzekerd is voor de Zvw, kan volgens het hof het antwoord op de vraag waar X woont in het midden blijven. Het gelijk is aan de inspecteur.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Zorgverzekeringswet 2

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 3

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 2

Instantie: Hoge Raad

Editie: 28 januari

Rubriek: Premieheffing

Informatiesoort: VN Vandaag

  1116
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen