Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van de autoshowroom aannemelijk maakt. 

X is gebruiker van een autobedrijf met showroom, werkplaats en opslag. De heffingsambtenaar van de gemeente Eindhoven stelt de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2019 vast op € 3.982.000. Rechtbank Oost-Brabant verklaart het beroep ongegrond. X komt in hoger beroep.

Hof ’s-Hertogenbosch verklaart het hoger beroep ongegrond. Noch van de uitspraak van de heffingsambtenaar, noch van de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant kan worden gezegd dat het ontbreekt aan inzicht in de opbouw van de waarde waardoor X hoger beroep heeft moeten instellen om de onderbouwing van de WOZ-waarde te achterhalen. De heffingsambtenaar onderbouwt de waarde op 3 manieren, aan de hand van de huurwaardekapitalisatiemethode, de vergelijkingsmethode en het eigen verkoopcijfer. De waarde is aannemelijk. Het hof verwerpt de stellingen van X dat de heffingsambtenaar in strijd heeft gehandeld met art. 10:3 lid 3 Awb. De taxateur is niet betrokken geweest bij de primaire beschikking. Ook het standpunt van X dat de uitspraak van de rechtbank niet voldoet aan art. 8:77 lid 1 sub e Awb wordt door het hof verworpen, omdat de datum waarop de beslissing is uitgesproken ontbreekt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 18 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

165

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen