Rechtbank Den Haag oordeelt dat de ongunstige zonligging vergeleken met de vergelijkingsobjecten geen WOZ-waarde beïnvloedende factor is. Ook de beeldbepalende boom is geen reden om de waarde te verlagen.

X is erflater en heeft samen met zijn zus de woning geërfd van zijn vader. Het bezwaar van de erfgenamen was niet-ontvankelijk, maar er is wel een ambtshalve vermindering van de WOZ-waarde opgelegd naar € 920.000. X stelt dat de woning € 718.000 waard is. Dit onderbouwt hij door een taxatierapport, maar hierin worden in plaats van drie twee dakkapellen beschreven en wordt één vergelijkingsobject niet meegenomen. Daarnaast stelt X dat de ongunstige zonligging en de beeldbepalende boom waardebeïnvloedende factoren zijn.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de ongunstige zonligging vergeleken met de vergelijkingsobjecten geen waardebeïnvloedende factor is. Ook de beeldbepalende boom is geen reden om de waarde te verlagen. Het gaat niet om de situering van de woning bij de WOZ-waardebepaling, maar om de ligging van de woning in de omgeving. Het taxatierapport wordt als minder bruikbaar aangemerkt gezien het ontbreken van de dakkapel en het vergelijkingsobject in de waardebepaling. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 28 februari

Instantie: Rechtbank Den Haag

  188
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen