In het pakket Belastingplan 2025, de Fiscale verzamelwet 2025 en het Eindejaarsbesluit 2024 wordt een aantal maatregelen voorgesteld om opmerkelijke belastingconstructies aan te pakken. Dat staat in het overzicht 'opmerkelijke belastingconstructies' in de Voorjaarsnota 2024.

Het gaat om de volgende constructies:

  • Aanpak van constructies in de kavelruilvrijstelling door de voorwaarden waaronder de kavelruilvrijstelling van toepassing is aan te scherpen zodat onbedoeld gebruik wordt voorkomen. De internetconsultatie loopt tot en met 30 april 2024. De aanpassingen lopen mee in het Belastingplan 2025;
  • Kortdurende verhuurconstructies in de BTW (short stay) worden aangepakt door de BTW-herzieningsregeling uit te breiden. Op 2 april 2024 is de internetconsultatie van de concept regeling afgesloten;
  • Aanpak van belastingontwijking via de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting door de voorwaarden van de splitsingsvrijstelling aan te passen. De internetconsultatie voor deze regeling is 8 april gestart en loopt tot en met 6 mei 2024. De aanpassing van de regeling loopt mee in het Eindejaarsbesluit 2024;
  • Opknipgedrag bij vastgoed-bv’s om maximaal te profiteren van renteaftrek wordt aangepakt door het opnemen van een anti-fragmentatiebepaling. Deze maatregel loopt mee in het Belastingplan 2025;
  • Aanpak van belastingontwijking via niet reguliere afwikkeling van pensioenaanspraken in de bv. Deze maatregel loopt mee in de Fiscale Verzamelwet 2025. De internetconsultatie heeft plaatsgevonden in 2023. De verwachting is dat het wetsvoorstel voor het zomerreces wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Motie superrijken

Tijdens het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken is op 9 april 2024 de motie Idsinga c.s. aangenomen over een constructie in de lucratiefbelangregeling. Aan de Kamer is toegezegd dat deze constructie wordt onderzocht. De Tweede Kamer wordt hierover vóór het zomerreces van 2024 geïnformeerd.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1304

Gerelateerde artikelen