Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over een wijziging van de voorwaarden van de splitsingsvrijstelling in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (Uitv.besl. BRV).

Hiermee wordt beoogd de handhaafbaarheid voor de Belastingdienst te verbeteren en de voorwaarden van de splitsingsvrijstelling meer in overeenstemming te brengen met de andere ondernemingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting. In de conceptregeling stelt het kabinet drie nieuwe voorwaarden voor om de splitsingsvrijstelling te kunnen gebruiken:

  • de ondernemingseis: er moet een onderneming of een zelfstandig deel daarvan worden verkregen;

  • de voortzettingseis: de onderneming moet ten minste drie jaar door de verkrijger worden voortgezet;

  • de aanhoudingseis: deze verplicht de splitsende rechtspersoon of diens aandeelhouder de verkregen onroerende zaken drie jaar in bezit te houden. Als de verkrijgende rechtspersoon binnen 3 jaar na een splitsing opnieuw wordt gesplitst of als er een fusie, interne reorganisatie of aandelenfusie plaatsvindt, dan wordt de vrijstelling niet teruggenomen. De nieuwe verkrijger dient in zo’n situatie een soortgelijk belang te krijgen om de vrijstelling te behouden. Ook mogen de splitsing en opvolgende fusies, splitsingen, interne reorganisaties en aandelenfusies er niet op zijn gericht overdrachtsbelasting te voorkomen.

De aanpassing ziet ook op mogelijke ruziesplitsingen. Dan gelden de ondernemingseis en daarmee de samenhangende voortzettingseis echter niet.

Belangstellenden kunnen tot 6 mei 2024 op de internetconsultatie reageren.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 5c

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 10 april

Informatiesoort: VN Vandaag

399

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen