Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de opname van X in de Fraude Signalering Voorziening (hierna: FSV) geen reden is voor herziening.

X wordt in het voorjaar van 2021 door de inspecteur geïnformeerd over het feit dat hij in de FSV is opgenomen. In augustus 2021 krijgt hij te horen om welke gegevens het gaat. In september 2022 vraagt X bij Hof Arnhem-Leeuwarden herziening van een aantal uitspraken die op dat moment al onherroepelijk vaststaan.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de opname van X in de FSV geen reden is voor herziening. Indien de Belastingdienst een aangifte controleert op basis van een onrechtmatige risicoselectie kan dit in uitzonderlijke gevallen gevolgen hebben voor de belastingaanslag die na zo'n controle is opgelegd. De schending van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer doordat persoonsgegevens van X in een databank zijn verwerkt, is op zich niet een uitzonderlijk geval en leidt niet tot een verlaging van de aanslag. X kan hiervoor wel een afzonderlijk verzoek om schadevergoeding bij de Belastingdienst indienen en eventuele procedures voeren bij de algemene of civiele rechter. (Zie HR in V-N 2021/54.19). Het hof wijst de herzieningsverzoeken af.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 1.1

Algemene wet bestuursrecht 8:119

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 10 april

Informatiesoort: VN Vandaag

271

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen