De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet doorspelen aan hun verhuurders als die daarom vragen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State nadat een huurder in het geweer was gekomen.

Sinds 2013 kunnen eigenaren van sociale huurwoningen inkomensgegevens van hun huurders opvragen bij de Belastingdienst met het oog op het tegengaan van scheefwonen. Bij scheefwonen blijven mensen in sociale huurwoningen wonen, hoewel zij volgens hun inkomen niet meer behoren tot de groep voor wie die woningen zijn bedoeld.
 
De huurder in kwestie had eerder al geklaagd bij de staatssecretaris van Financiën. Maar die liet weten dat hij sinds 2013 wettelijk verplicht is de gegevens door te geven. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt echter dat zo'n expliciete verplichting in de wet nu ontbreekt.
 
Als uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat huurders een te hoog inkomen hebben, mogen verhuurders de huren verhogen. Huurders worden zo gestimuleerd hun sociale huurwoning in te ruilen voor een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector.
 
Directeur Ronald Paping van de Woonbond zegt in een reactie dat de vraag rijst wat dit alles betekent voor huurders die de afgelopen drie jaar op basis van onrechtmatig verstrekte gegevens een extra hoge huurverhoging hebben gekregen. De Woonbond onderzoekt of huurders op basis van de uitspraak de extra betaalde huurverhoging kunnen terugvorderen.
 
Minister Stef Blok (Wonen) reageert woensdagmiddag met een brief naar de Kamer. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, bestudeert de uitspraak.
 

 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen