De Raad van de Europese Unie is akkoord met het richtlijnvoorstel FASTER. Richtlijn Faster maakt snellere en veiligere vermindering van teveel ingehouden bronbelasting mogelijk voor beleggers, banken en belastingdiensten van de EU-lidstaten.

Lidstaten heffen belastingen over dividend en rente die wordt uitgekeerd aan beleggers in het buitenland die ook in hun woonland belasting inkomstenbelasting betalen. Verdragen tussen lidstaten moeten het probleem van dubbele belasting oplossen. De procedures kunnen echter omslachtig, tijdrovend en gevoelig zijn voor belastingfraude. Het doel van de richtlijn FASTER is om hier verandering in te brengen.

Met de richtlijn wordt een gemeenschappelijke digitale EU-verklaring van fiscale woonplaats (hierna: eTRC) ingevoerd. Beleggers kunnen de eTRC gebruiken voor versnelde procedures om vermindering van bronbelasting te verkrijgen. Lidstaten kunnen twee versnelde procedures invoeren die de bestaande standaard­procedure voor de teruggave van bronbelasting aanvullen. Lidstaten kunnen  een systeem van ‘vermindering aan de bron’ en/of een systeem van ‘snelle teruggave’ van teveel betaalde bronbelasting binnen een duidelijke termijn invoeren. Tevens voorziet FASTER in gestandaardiseerde rapportageverplichtingen voor banken en investeringsplatformen. Belastingautoriteiten kunnen zodoende makkelijker belastingfraude en- misbruik opsporen.

De richtlijn moet uiterlijk 31 december 2028 zijn omgezet in nationale wetgeving. Uiterlijk 1 januari 2030 zijn de nationale regels van kracht.

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 11a

Wet op de dividendbelasting 1965 11

Wet op de dividendbelasting 1965 10a

Wet op de dividendbelasting 1965 10

[Nieuwsbron]

Rubriek: Bronbelasting, Europees belastingrecht, Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Raad van Europa

Editie: 17 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

374

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen