Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen die van belang kunnen zijn voor de (fiscale) adviespraktijk. Aanvullend zijn enkele acties genoemd die per 1 juli moeten zijn uitgevoerd.

 • Het minimumloon stijgt met 3,1 procent en wordt zo aangepast aan de gemiddelde groei van de cao-lonen. Tegelijk gaan ook verschillende uitkeringen omhoog die hieraan zijn gekoppeld, zoals de AOW en de bijstand. De AOW gaat voor bijvoorbeeld alleenstaanden van 1459,53 euro netto naar 1.486,24. Ook de kinderbijslagbedragen wijzigen.

 • Mensen die ziek zijn en daarom een WIA-uitkering aanvragen, maar nog wel deels werken, worden voortaan anders beoordeeld. Uitkeringsinstantie UWV keek tot nu toe naar hoeveel ze in de praktijk nog verdienen (praktisch beoordelen) en hoeveel ze met hun beperking nog zouden kunnen verdienen in andere functies (theoretisch beoordelen). Maar met dat theoretisch beoordelen stoppen ze. Iemand wordt alleen nog praktisch beoordeeld. En op basis van wat iemand in de praktijk nog verdient wordt gekeken hoe hoog diens WIA-uitkering moet zijn. Er zijn wachtlijsten voor WIA-beoordelingen en dit moet de boel versnellen.

 • Werkgevers moeten voortaan gegevens over zakelijk en woon-werkverkeer van werknemers doorgeven aan de overheid. Dit geldt alleen voor organisaties van 100 of meer personen. Het is om de CO2-uitstoot in kaart te brengen. Werkgevers moeten daarom het aantal kilometers, het type vervoermiddel (bijvoorbeeld auto, fiets of ov) en bij auto's ook het brandstoftype doorgeven. De overheid gebruikt de gegevens om te kijken of de uitstoot voldoende afneemt en of er normen moeten worden ingevoerd om die uitstoot verder te verminderen. Ondernemersorganisatie MKB-Nederland hekelt deze nieuwe rapportageverplichting.

 • Verzekeringsadviseurs en bemiddelaars zijn voortaan verplicht om de consument actief te informeren hoeveel afsluitprovisie en doorlopende provisie die betaalt voor een schadeverzekering. Ze moesten dit al doen als de consument erom vroeg, maar in de praktijk vroegen consumenten hier nauwelijks om. De Autoriteit Financiële Markten heeft nu besloten dat ze dit altijd moeten vertellen. Het doel is dat voor consumenten duidelijk wordt dat zij de bemiddelaar betalen en dat ze de dienstverlening kunnen afzetten tegen de prijs die ze daarvoor betalen.

 • De huurprijzen van de meeste sociale huurwoningen stijgen met maximaal 5,8 procent. Dit geldt voor woningen met een kale huur van minimaal 300 euro. De prijzen van kamers, woonwagens en standplaatsen mogen met hetzelfde percentage omhoog. De prijs van sociale huurwoningen onder de 300 euro mag 25 euro omhoog.
  Verder moeten woningcorporaties huizen die ze willen verkopen, eerst aanbieden aan de huurder die er al woont. Dat gold al voor socialehuurwoningen en nu ook voor duurdere huurwoningen van corporaties. Wil een corporatie een lege huurwoning verkopen, dan moet die eerst vier weken aangeboden worden aan huurders in een socialehuurwoning van diezelfde corporatie.
  Sinds 1 mei 2021 geldt in de vrije sector een maximale huurverhoging. Dit blijft zo tot 1 mei 2029. In 2024 mag de huur in de vrije sector met maximaal 5,5 procent omhoog.

 • De Wet betaalbare huur gaat in. De maximale prijs van huurwoningen in het middensegment wordt voortaan vastgesteld aan de hand van een puntensysteem. Huizen krijgen punten voor eigenschappen als de oppervlakte en de isolatie van de woning. De regels zijn van toepassing op nieuwe contracten voor woningen in de vrije sector met een huurprijs die volgens het puntensysteem tussen de 880 en 1158 euro uitkomt.

 • Nieuwe huurders krijgen bovendien standaard een huurcontract voor onbepaalde tijd. Tijdelijke contracten zijn alleen in enkele uitzonderingsgevallen nog toegestaan.

 • De jaarlijkse huurverhogingen per 1 juli 2024 moeten worden doorgegeven aan de Dienst Toeslagen. Belastingadviseurs die toeslagen regelen voor klanten, wordt gevraagd de nieuwe huur door te geven wanneer de verhuurder de nieuwe huur niet doorgeeft aan de dienst. Dit kan voorkomen als iemand huurt van een particuliere verhuurder.

 • Voortaan wordt een bestuurlijke boete opgelegd in plaats van een stafrechtelijke sanctie bij een douane-aangifte.

 • De Belastingdienst sluit het oude portaal voor ondernemers. Het is voortaan verplicht om in te loggen met DigiD, eHerkenning of een Europees erkend inlogmiddel (European login). Een en ander volgt uit een wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.

 • Voortaan moet voor dividenduitkeringen uit 2024 digitaal aangifte en opgaaf dividendbelasting worden gedaan.

 • Grenswerkers die gebruik willen maken van de zogenoemde Kaderovereenkomst, moeten uiterlijk 1 juli 2024 een aanvraag indienen.

 • Tot slot is er een aantal wijzigingen in de volgende regelingen per 1 juli:
  • Lesvliegtuigen en vliegtuigen gebruikt voor de werkzaamheden van hulpdiensten zijn uitgezonderd van de vliegbelasting.
  • Een deel van de Wet vrachtwagenheffing treedt in werking.
  • De bestuursrechtelijke premie die wanbetalers van de zorgverzekering verschuldigd zijn, wordt verlaagd van € 175,20 naar € 160,60.

Bron: ANP/NOS/TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Huurrecht

Focus: Focus

2423

Gerelateerde artikelen