Door een wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst, die op 1 juli 2024 in werking treedt, wordt MijnBelastingdienst Ondernemers, ook wel bekend als het Persoonlijk Domein Ondernemers (PDO) volledig uitgefaseerd.

In de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst is geregeld op welke wijze het berichtenverkeer tussen belasting- en inhoudingsplichtigen en de Belastingdienst plaatsvindt. PDO wordt vervangen door de voorziening MijnBelastingdient Zakelijk (hierna: MBDz). Het gebruik van MBDz is volgens staatssecretaris Van Rij van Financiën administratief niet bewerkelijker dan het gebruik van PDO.

Inloggen op deze nieuwe voorziening kan alleen met een authenticatiemiddel dat voldoet aan het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ in de zin van de eIDAS-verordening. Alleen inlogmiddel eHerkenning niveau 3 (hierna: eH3) voldoet hieraan. Belastingplichtigen moeten zich kunnen inschrijven in het handelsregister om eH3 aan te kunnen vragen, maar niet alle belastingplichtigen kunnen dit en daarom blijft PDO voor deze groep beschikbaar. Inmiddels is een technische oplossing operationeel en kan PDO worden uitgefaseerd. Natuurlijke personen, die belastingplichtig zijn, kunnen zowel met eH3 en met DigiD inloggen op MBDz omdat DigiD veilig genoeg is om de identiteit vast te kunnen stellen.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 3a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

280

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen