Hof Amsterdam oordeelt dat vanwege het ontbreken van schade geen taxatierapport mag worden gebruikt.

X doet BPM-aangifte voor een gebruikte personenauto met schade en voldoet € 8950. In tegenstelling tot het bijgaande taxatierapport constateert Domeinen één week later dat de auto geen enkele schade heeft. In geschil is de naheffing van € 10.258. Volgens Rechtbank Noord-Holland is er geen enkel concreet en verifieerbaar bewijs dat de auto in de tussentijd is hersteld. X gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat vanwege het ontbreken van schade geen taxatierapport mag worden gebruikt. Voor het bepalen van de afschrijving van de auto wordt de Xray-koerslijst toegepast. X stelt vergeefs dat de status van ex-schade auto een extra vermindering rechtvaardigt. Xray kent het schadeverleden van de auto namelijk niet als variabele. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

121

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen