De Minister van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (V-N 2022/54.27) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel bevat vier maatregelen op het terrein van de aanpak van witwassen. Met deze nota van wijziging wordt het wetsvoorstel zodanig aangepast dat alleen het voorstel voor een verbod op contante betalingen vanaf € 3000 of meer gehandhaafd blijft. De andere drie maatregelen worden meegenomen in de implementatie van de Europese verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (AMLR).

Het verbod op contante betalingen vanaf € 3000 sluit door de nota materieel zoveel mogelijk aan op het verbod op contante betalingen en de bijbehorende lidstaatoptie in de AMLR. Hiermee wordt beoogd om de Wwft-instellingen die het verbod betreft zo min mogelijk te confronteren met wisselende verplichtingen van de overgang van de op dit moment geldende maatregelen, naar het nationale verbod en uiteindelijk de AMLR.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Strafrecht, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

453

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen