Kosten die worden gemaakt in het kader van een traject voor schenking van ab-aandelen zijn geen aftrekbare kosten in box 2. Dat staat in een standpunt van de Kennisgroep aanmerkelijk belang.

X is aanmerkelijkbelanghouder in A BV. Na een intensief adviestraject schenkt X zijn aandelen in A BV aan Y, waarbij gebruik wordt gemaakt van de doorschuifregeling in de IB en de BOR in de SW. X wil de BOR-advieskosten voor het bepalen van de overdrachtsprijs van de aandelen in A BV als ‘ten laste van de vervreemder komende kosten’ in aftrek brengen.

BOR-advieskosten staan niet in een onmiddellijk verband met de overdracht van de aandelen zelf. De kosten worden namelijk gemaakt met het oog op de verkrijging van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Daarom zijn de kosten niet aftrekbaar.

Voorbeelden van BOR-advieskosten zijn onder andere: kosten voor advies en herstructurering inzake de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, kosten van de schenkingsakte, kosten voor het doen van aangifte schenk- of erfbelasting en IB, waarin de faciliteiten worden toegepast, kosten voor waardering van de onderneming en kosten voor vooroverleg.

Het voorgaande geldt ook voor ‘ten laste van de verkrijger komende kosten’. BOR-advieskosten leiden niet tot een verhoging van de verkrijgingsprijs. Het arrest van 11 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:883, V-N 2021/26.6, doet daar niet aan af.

Als X een vergoeding vraagt aan Y voor de gemaakte kosten is voor Y ook geen sprake van kosten, maar van een betaalde tegenprestatie door Y aan X. Hierop is de doorschuifregeling niet van toepassing. De verkrijgingsprijs van Y bestaat uit de verkrijgingsprijs van X vermeerderd met het gedeelte van de overdrachtsprijs dat bij X als vervreemding is aangemerkt.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.39

Wet inkomstenbelasting 2001 4.17c

Wet inkomstenbelasting 2001 4.21

Wet inkomstenbelasting 2001 4.20

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

508

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen