Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur het bestaan van een gezagsverhouding niet aannemelijk maakt.

X BV produceert en verkoopt tuinhuisjes en overkappingen. Het plaatsen daarvan wordt jarenlang uitbesteed aan vier uit het buitenland afkomstige timmerlieden. In geschil is of zij in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot haar staan. De timmerlieden zijn in hun land van herkomst geregistreerd als ondernemer en hebben daar een BTW-nummer. De timmerlieden bepalen zelf hun werktijden en verrichten de opdrachten op basis van bouwtekeningen van X BV. In geschil is de LB-naheffing van € 310.668, alsmede de vergrijpboete van € 30.715. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is gelet op de instructiebevoegdheid van X BV sprake van een gezagsverhouding. Zo regelt zij met de klanten wanneer de opdrachten moesten worden uitgevoerd. De opdrachten worden meestal in één dag uitgevoerd en zij zijn een kernactiviteit van haar. Als een klant niet tevreden is, dan neemt deze contact op met X BV. De timmerlieden gaan dan terug om het voor eigen rekening op te lossen. In hoger beroep is uitsluitend de gezagsverhouding in geschil.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur het bestaan van een gezagsverhouding niet aannemelijk maakt. De feiten en omstandigheden die pleiten tegen de aanwezigheid van een gezagsverhouding wegen zwaarder. Zo krijgen de timmerlieden een vaste vergoeding per opdracht, gaan ze er met eigen vervoer naar toe, dragen ze eigen (veiligheids)kleding en schoenen, gebruiken ze eigen (hand)gereedschap en houdt X BV bij de planning rekening met de door hen aangegeven perioden waarin zij niet kunnen werken. De arbeid wordt verricht in de uitoefening van hun eigen bedrijf, zodat het ook geen fictieve of gelijkgestelde dienstbetrekking is. De naheffing is uitsluitend terecht vanwege een niet in geschil zijnde correctie. De boete wordt vernietigd en X BV krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 4

Wet op de loonbelasting 1964 3

Wet op de loonbelasting 1964 2

Burgerlijk Wetboek Boek 7 610

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Loonbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

938

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen