Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de door de inspecteur in aanmerking genomen waarde van de cocaïne van € 25.000 per kilo niet te hoog is. De inspecteur heeft zich namelijk gebaseerd op een rapport van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie.

Medio 2017 wordt tijdens een witwasonderzoek bij X 36 kilo cocaïne en contant geld in voornamelijk grote coupures aangetroffen. Naar aanleiding van de strafrechtelijke veroordeling van X legt de inspecteur een IB-navorderingsaanslag 2017 op. Hij gaat er daarbij vanuit dat X inkomen moet hebben genoten om de cocaïne te kunnen kopen. De inspecteur becijfert het inkomen op € 900.000 (36 kg x € 25.000). Daarnaast houdt de inspecteur rekening met € 135.000 aan witwasinkomen. X is het hier niet mee eens. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur terecht een bedrag van € 900.000 als belastbaar ROW in aanmerking heeft genomen. Dat X niet is veroordeeld voor de handel in cocaïne, is niet van belang. X is namelijk wel veroordeeld voor het opzettelijk aanwezig hebben gehad van de cocaïne. Ten aanzien van het bedrag van € 135.000 stelt de rechtbank vast dat de inspecteur het vertrouwen bij X heeft gewekt dat dit aftrekbare kosten vormen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de door de inspecteur in aanmerking genomen waarde van de cocaïne van € 25.000 per kilo niet te hoog is. De inspecteur heeft zich namelijk gebaseerd op een rapport van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie. Een prijs van € 25.000 per kilo is niet te hoog. Deze prijs is niet de eindprijs voor de gebruiker. Daarnaast heeft de inspecteur in zijn schatting niet eens rekening gehouden met de aangetroffen MDMA. Ook is de inspecteur er terecht vanuit gegaan dat X de cocaïne heeft ingekocht, nu deze bij hem is aangetroffen en X niet aannemelijk maakt van wie de cocaïne anders zou zijn. Dat X wegens zijn eigen veiligheid geen verklaring wil geven over wie de cocaïne heeft aangeschaft, komt voor zijn rekening en risico. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

384

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen