Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat beide opleidingen niet kwalificeren voor het urencriterium. Door de opleidingen beschikt X namelijk over vaardigheden die zij daarvóór niet had.

X werkt vanaf 2017 als zelfstandig voetreflextherapeut. Uit haar urenoverzicht volgt dat in dat jaar veel uren zijn besteed aan opleidingen. Het betreft de opleiding tot voetreflexplus-therapeut en de HBO-opleiding medische basiskennis. In geschil is of zij voldoet aan het urencriterium. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant kwalificeren uitsluitend opleidingen gericht op het op peil houden van vakbekwaamheid. Met de voetreflexplus-opleiding verkreeg X nieuwe vakkennis. Ondanks dat de opleiding medische basiskennis wel meetelt, wordt niet voldaan aan het urencriterium. X stelt in hoger beroep onder verwijzing naar uitspraken van andere feitenrechters dat het urencriterium soepel moet worden uitgelegd.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat beide opleidingen niet kwalificeren voor het urencriterium. De HBO-opleiding had X nodig voor het BIG-register. Dat wijst erop dat X na de opleiding over vaardigheden beschikt die zij daarvóór niet had. Uitspraken van andere feitenrechters zijn niet bindend. Bovendien zijn de door X aangehaalde gevallen stuk voor stuk niet identiek aan de onderhavige casus. Het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel zijn ook niet geschonden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.76

Wet inkomstenbelasting 2001 3.6

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

570

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen