De Belastingdienst heeft de uitgangspunten en normen 2015 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 gepubliceerd.

Met behulp van 2 tabellen kan de ondernemer de waarde van deze gronden berekenen. Vragen kunnen schriftelijk worden gericht aan:
 
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
De heer A.F.A. van de Leest
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven
 
 
Lees ook het thema Box 3.
 

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

7

Gerelateerde artikelen