In de periode tussen 12 februari en 12 maart 2021 zijn er 1127 foutieve toeslagenbeschikkingen verstuurd aan 224 toeslaggerechtigden door het verkeerd verwerken van de verblijfstatus uit de gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat antwoordt staatssecretaris Van Huffelen van Financiën op Kamervragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) en van het lid Kat (D66).

In totaal gaat het om een bedrag van € 2,4 miljoen voor alle vier de toeslagen. Gemiddeld bedroeg het terug te betalen bedrag € 11.000 per persoon. Tot en met februari 2021 werden mutaties van de IND die betrekking hadden op het verleden handmatig verwerkt. Vanaf februari 2021 is een aanpassing doorgevoerd, waarbij dit proces is geautomatiseerd. Deze geautomatiseerde afhandeling werkte in bepaalde gevallen niet correct door een ontwerpfout.

Er is meteen actie ondernomen om dit te herstellen richting de toeslaggerechtigden. Dit is inmiddels ook gebeurd. Er zijn nieuwe definitieve beschikkingen voor 2014-2019 verzonden waarmee de oorspronkelijke situatie is hersteld. De ontwerpfout wordt zo spoedig mogelijk rechtgezet. Tot die tijd worden vergelijkbare meldingen van de IND geparkeerd.

Voor toeslagjaren vanaf 2021 is inmiddels de wet aangepast zodat een toeslaggerechtigde eerst benaderd wordt bij definitieve beschikkingen van meer dan € 1500

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  704
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen