In het eerste kwartaal van 2021 hebben 988 ouders in acute probleemsituaties een betaling via de noodvoorziening ontvangen. Verder is in 706 situaties een versnelde eerste betaling uitgevoerd. In totaal is er een bedrag van ruim € 11 miljoen uitbetaald aan deze ouders.

Dat blijkt uit de zesde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag die door staatssecretaris Van Huffelen van Financiën naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

In het eerste kwartaal van 2021 zijn 840 ouders integraal beoordeeld en uitbetaald. De integrale beoordelingen zijn voor ouders die verwachten in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van meer dan € 30.000.

In het tweede kwartaal van 2021 wordt gestart met twee pilots – één pilot op locatie met ouders, en één pilot intern. Doel van de pilots is om te beoordelen of de integrale behandeling in één dag een versnelling tot resultaat heeft en prettig is voor de ouders.

De Commissie Werkelijke Schade (CWS) beoordeelt verzoeken van ouders die menen dat met de forfaitaire schadevergoeding binnen de integrale beoordeling nog onvoldoende recht is gedaan aan hun daadwerkelijke schade. De CWS heeft inmiddels twaalf adviezen afgegeven, die allemaal zijn overgenomen. In acht situaties bestond er geen recht op een vergoeding boven de betaling van € 30.000. In drie situaties adviseerde de CWS een extra schadevergoeding bovenop de reeds uitbetaalde compensatie. Eén geval betrof additionele schade specifiek bestemd voor de kinderen van de ouder.

Er is ook voortgang geboekt op een gezamenlijke schuldenaanpak met als doel dat ouders zoveel mogelijk van het herstelbedrag kunnen behouden en met een schone lei verder kunnen. Deze aanpak verloopt in drie stappen: het pauzeren van publieke en private schulden, het kwijtschelden van publieke schulden en het realiseren van een oplossing voor de private en overige schulden.

Om het hele huishouden perspectief te bieden heeft het kabinet ervoor gekozen ook de schulden van de partner te pauzeren en kwijt te schelden. Als partner wordt aangemerkt degene die op 31 december 2020 de toeslagpartner van de ouder was. De consequentie hiervan is dat ook schulden worden opgelost van mensen die pas ná de terugvordering(en) partner zijn geworden van de gedupeerde. Ex-partners, die niet in aanmerking komen voor de compensatieregeling en de schuldenaanpak, kunnen dit als oneerlijk ervaren. Voor deze groep wordt gekeken naar een andere vorm van hulp en/of herstel.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 12 april

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen