De Staatssecretaris van Financiën heeft naar de Tweede Kamer het rapport Beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst gestuurd. De doorlichting richt zich op de effectiviteit en efficiency van kanalen en instrumenten van dienstverlening door de Belastingdienst in de periode 2010-2014.

De Staatssecretaris van Financiën heeft naar de Tweede Kamer het rapport Beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst gestuurd. De doorlichting richt zich op de effectiviteit en efficiency van kanalen en instrumenten van dienstverlening door de Belastingdienst in de periode 2010-2014. De doelgroepen worden gevormd door burgers en bedrijven. Bekeken zijn de volgende kanalen en instrumenten: telefonie, website, balie, social media en portals, digitale aangifte en publiekscampagnes.

Uit het onderzoek komt volgens de staatssecretaris naar voren dat in ieder geval de dienstverleningskanalen telefoon, balie en website in de onderzoeksperiode adequaat en in de meeste gevallen goed hebben gefunctioneerd, met uitzondering van de Belastingtelefoon. Die was niet altijd bereikbaar.

Volgens de staatssecretaris bevestigen de uitkomsten van de beleidsdoorlichting dat de Belastingdienst bezig is ‘met de goede dingen'. Hij besluit met de woorden dat de samenleving gewend is om online, snel en met weinig ‘clicks' zaken te doen met allerhande publieke en private organisaties en dat de Belastingdienst daarin niet kan achterblijven.

[Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Editie: 23 december

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  31
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen